2min

Lỗi nhập liệu

Nhập liệu thường có các sai sót sau:

Stt

Nội dung

Cụ thể

Giải pháp

1

Nhập trùng

Đã có dữ liệu này và nhập rồi, có trong dữ liệu rồi nhưng tiếp tục tạo mới

1. Kiểm tra trước khi nhập xem có chưa 2. Nhập xong phải kiểm tra lại xem có trùng không

2

Nhập sai ô

Ví dụ tên nhập vào ô chữ lót, Chức vụ nhập vào ô Phòng ban

Nhập xong phải kiểm tra lại

3

Chọn sai thông tin

Giám đốc thì chọn là Nhân viên Phòng kế toán thì chọn phòng Thi Công

Nhập xong phải kiểm tra lại

4

Nhập sai thông tin, sai chính tả, viết hoa, viết thường

Sai cơ bản

Nhập xong phải kiểm tra lại

5

Sai thời gian

- Tùy theo quy định

1/ Nhập xong phải kiểm tra lại 2/ Có thể kèm cảnh báo sau khi nhập 3/ Đọc hướng dẫn nhậpChú ý hướng dẫn nhập có thể ở phần ghi chú dưới mỗi ô, hoặc dưới mỗi màn hình: Có quy định và hướng dẫn nhập cho đúng