11min

Ô Thông tin, ô thông báo

Cần được lọc Thông báo theo vai trò, và theo cấp độ ưu tiên để giảm áp lực cho từng người, từng dự ánÔ Thông báo chứa các nội dung quan trọng hơn, ưu tiên hơn ô Thông tin

Ô Thông báo cần xử lý, thực hiện, chú ý và phải thực hiện, xem qua. Còn nếu ít thời gian thì có thể bỏ qua ô Thông Tin

Thông báo, thông tin cần được lọc
Thông báo, thông tin cần được lọcPhân biệt Ô thông báo, Ô thông tinStt

Yếu tố

Ô Thông tin

Ô Thông báo

1

Độ quan trọng

x

xxx

2

Độ ưu tiên

x

xxx

3

Cần xử lý, thực hiện

x

xxx

4

Cần chéo vào checkbox [ ]

Không cần

Chéo vào 1 trong 2 ô check box

5

Tự động Dời sang ngày kế tiếp (Nếu chưa chéo)

Không

Tự động Dời các checkbox CHƯA chéo (Các checkbox ĐÃ chéo vẫn ở lại)

6

Phụ thuộc vào vai trò

x

xxxKhi nào tạo thông báo, thông tinStt

Loại

Vai trò

Khi nào

1

Thông báo

Người duyệt

Có Thay đổi hoặc nhập người duyệt

2

Thông báo

Người duyệt

Khi tình trạng cuối = XONG

3

Thông tin

Người quan tâm

Khi tình trạng cuối = XONG hoặc Khi nhập người quan tâm (Chỉ báo cho người được nhập)

4

Thông tin

Người tạo

Khi tình trạng cuối = XONG

Nếu người duyệt, người quan tâm, hay người tạo trùng nhau thì sẽ KHÔNG bị báo trùng, sẽ theo thứ tự ưu tiên: (Người thực hiện => Người duyệt => Người tạo => Người quan tâm)Hạn chế nhập trùng 1 nhân sự ở nhiều vai trò: Vừa là người tạo, vừa là người quan tâm...Ví dụ thông tin, thông báo như sauStt

Trường hợp

Thông tin

Thông báo

1

Kế toán thanh toán lương xong cho cả công ty và muốn báo tin cho từng ngườix

2

Phòng hành chính nhân sự ra thông tin/thông báo cho mọi người

x

x

3

Trưởng phòng hoặc nhân sự trong phòng muốn nhắn cho cả phòng

x

x

4

Tạo động lực theo ngày/tuần

x

x

5

Tặng thưởng, vinh danh nhân sự, phòng ban

x

x (tùy vai trò)

6

Chơi game, trò chơi trúng thưởngx

7

Giám đốc nhắn cho tất cả nhân sự phòng Thi Công

x

x

(Có thể chỉnh sửa tùy theo nhu cầu doanh nghiệp hoặc làm 1 công cụ nhắn riêng)

1 nội dung giống nhau nhưng ở nhân sự A thì là ở ô Thông báo còn ở nhân sự B là ở ô Thông tin. Nguyên nhân do sự vai trò, sự phân quyền ở trong từng việc

Nêu ưu tiên sử dụng thông tin, thông báo cho tự động. Và khi cần nhắn cho cả group, phòngPhân biệt dòng thông báo và Công việcCần phân biệt rõ thông tin, thông báo và công việc: Nếu không nhân sự sẽ tạo thông tin thông báo cho nhau thay vì tạo việc cần làm.Nếu nhân sự có thể tự gởi thông báo, thông tin cho nhau thì thay vì phải vào từng item comment => Sẽ làm rời rạc dữ liệu ở từng item công việc, không lọc theo dự án, hay công việc cụ thể

Sẽ giống chatKhi muốn chuyển 1 thông tin, thông báo thành 1 item/1 công việc thì bạn copy và dán vào ô tạo việc

Bởi vì xử lý việc trong ô thông tin, thông báo sẽ KHÔNG được tính công cao như ở item công việc (có bấm thời gian)Updated 12 Sep 2021
Did this page help?
Yes
No