2min

Group chat: chat nhóm, theo phòng, dự án

Chat room: 1 hay nhiều phòng, nhóm
Chat room: 1 hay nhiều phòng, nhóm

Bạn tham gia bao nhiêu group chat của tổ chức doanh nghiệp bạn?

Phòng bạn, nhóm riêng, nhóm từng dự án?

Quá phiền, quá khủng hoảng
Quá phiền, quá khủng hoảngThông báo liên tực làm phiền ngoài giờ hành chính? Buổi tối, buổi trưa, cuối tuần