4min

Vấn đề thường gặpQuá nhiều tin nhắn...ngoài giờ
Quá nhiều tin nhắn...ngoài giờStt

Nội dung

Cụ thể

Độ thường gặp

1

Chat nhiều nhóm, nhiều cửa sổxxxxx

2

Nhiều người trong group phải đọc các thông tin CHƯA/KHÔNG cần thiết ở vai trò của họxxxxx

3

Thông báo quá nhiều => Không đọc

Khi quản lý hay người khác hỏi thì thường nhân sự sẽ nói "Không thấy" hoặc "trôi"

xxxxx

4

Thông báo KHÔNG kèm theo hành động

dẫn tới người đọc thông báo KHÔNG biết phải làm gì, thường bỏ qua

xxxxx

5

Khi @mention nhắc thì phải bấm chọn tênxx

6

Tạo 1 việc cho tương lai cho đồng nghiệp nhưng cũng báo ở hôm nay

dẫn tới quá tải thông tin CHƯA cần thiết ở "HÔM NAY" cho người thực hiện việc này (dù ở tuần tới mới cần)

xxxxx

7

Truyền thông tin ngoài giờ làm phiền người nhận

Chat, email ngoài giờ...ting ting ảnh hưởng mọi người

xxxx

8

Không lọc nội dung theo từng việc, dự án, phòng ban

Khi cần xem logic từ đầu đến cuối của 1 việc/item thì không xem được

xxxx

9

Mất tập trung

Lúc nào cũng nhìn vào các cửa sổ chat - mắt quét liên tục (chưa kể âm thanh)

xxxx

10

Giảm năng lượng tích cực

Chán nản vì thông tin bề bộn, không lựa chọn khác

xxxx

11

Chat nhưng đồng nghiệp KHÔNG trả lời

Đã đọc nhưng Không hồi âm

xxxxxxxxx

12

Hồi âm các từ ngữ KHÔNG cần thiết

Ok anh, vâng chị...

xxxxxxxx

13

Đọc các tin nhắn vô nghĩa đối với vai trò KHÔNG liên quan

Kiểu Tin : Ok anh, vâng chị...làm mọi người không liên quan bị rối, mất tập trung

xxxxxxGiải pháp đề xuất

Document imageStt

Nội dung

Cụ thể

Độ thường gặp

1

Chat nhiều nhóm, nhiều cửa sổxxxxx

2

Thông báo quá nhiều => Không đọc

Khi quản lý hay người khác hỏi thì thường nhân sự sẽ nói "Không thấy" hoặc "trôi"

xxxxx

3

Thông báo KHÔNG kèm theo hành động

dẫn tới người đọc thông báo KHÔNG biết phải làm gì, thường bỏ qua

xxxxx

4

Lọc theo vai trò

Các việc liên quan đến vai trò CHÍNH thì nổi bật và vào ô Ưu tiên

xxxx

5

Không cần mention

Trong item/việc có sẵn danh sách và lọc theo vai trò, chỉ cần ghi nội dung là tự nhảy

xxx

6

comment to task

có thể phối hợp tạo task từ comment

xxxxx