4min

Nút, icon Cập nhật tình trạng nhanhCác nút này đều là dạng hyperlink, thường gộp chung với các số thứ tự hoặc các icon ở các cột tình trạng

Khi click vào các nút cập nhật nhanh tình trạng (đề xuất bấm chuột phải chọn Open new Tab)

Chú ý ở view báo cáo/report thì thao tác nhanh nhưng 1 lúc sau 3-5 phút bạn mới thấy chuyển ô khác.

Nếu bạn muốn cập nhật xong mà thấy thay đổi tình trạng ngay lập tức thì dùng dạng view calendar hoặc theo dạng bảng, icon

Document imageThì sẽ nhảy ra các trang thông tin ghi như sau:

Hiển thị khi ấn xong
Hiển thị khi ấn xongHiển thị khi ấn hủy
Hiển thị khi ấn hủyHiển thị khi ấn tạm dừng
Hiển thị khi ấn tạm dừngHiển thị khi ấn reset
Hiển thị khi ấn reset

Xem thêm

Thao tác, cập nhật tình trạng việc chậm, muốn nhanh hơn