2min

Tình trạng công việc trong ngàyLà các phần công việc đã hoàn thành trong ngày

Ví dụ: Thiết kế phòng ngủ 30 m2, tương ứng khoảng 100 giờ làm việc

Nhưng hôm nay chỉ thiết kế sơ version 1, hoặc 10m2, khoảng 4 tiếng

=> Bấm tình trạng việc trong ngày = XONG

Vì 1 việc có thể trải đều vào nhiều ngày khác nhau.Sau khi bấm việc trong ngày = XONG thì bạn nên dời ngày kế tiếp bạn dự kiến sẽ làm. Hoặc bạn chuyển cho đồng nghiệp

Nếu không bấm dời ngày khác thì hệ thống sẽ mặc định dời sang ngày mai cho bạnDocument imageXem thêm Chỉ số công việc Hành động kế tiếpUpdated 07 Oct 2021
Did this page help?
Yes
No