5min

Link của 1 item, URL 1 việc hay 1 danh sáchStt

Link dạng

Ví dụ

Chỉ số URL ID pf-clicked-id

GHI CHÚ

1

Danh sách

Danh sách công việc, danh sách cuộc họp, danh sách nghỉ

KHÔNG có2

Cụ thể

Việc thiết kế , một lịch nghỉ, lịch họp

TRỪ LÚC VỪA BẤM TẠO MỚI, Có thể không có số ID này

3

Trang vừa tạo item mới

Sau khi bấm tạo item: việc, lịch họp, nghỉ

KHÔNG

Đợi 1 lúc bấm chỗ ô Thông tin vào chỗ dòng ID sẽ nhảy ra trang có ID

4

Trang icon

Quản lý dự án, trang chủ, trang chủ từng tính năng

KHÔNGVào 1 danh sách bấm vào 1 dòng sẽ nhảy ra trang cụ thể

Xem thêm  Cần lấy link item để gởi, link item nằm ở đâu?

URL dạng Danh sách...
URL dạng Danh sách...URL dạng chi tiết: Công việc cụ thể
URL dạng chi tiết: Công việc cụ thể
URL dạng trang vừa tạo item mới
URL dạng trang vừa tạo item mới

Ở trang cụ thể nếu bạn xóa số ID thì sẽ bị báo lỗiNhảy sai việc, nhầm item khi mở link Cần lấy link item để gởi, link item nằm ở đâu?

Dạng bảng, trang danh sách item Dạng trang chi tiết, cụ thể