2min

Giao việc nhân sự vào ngày xa quá thì sợ nhân sự quên?Chính xác.

Đau đầu vì quản lý việc cho người khác
Đau đầu vì quản lý việc cho người khácGiao một việc tuần sau, tháng sau và việc đó nằm ở tương lai => Thì sợ đồng nghiệp, nhân viên quên Mà tạo việc, chat, email việc đó vào ngày hôm nay thì nhân sự bảo quản lý không biết điều tiết phân bổ công việc. Hoặc bảo lại là gần hôm đó anh chị nhắc lại cho em nhé. => Người quản lý phải nhớ giúp việc cho nhiều nhân sự? Đa số chọn giải pháp: 1/ Giao luôn hôm nay và 2/ Tới hôm đó nhắc lại

2 lần và phân tâm vì thông tin đó là dư thừa hôm nay Tương tự cho cả khi nhân viên giao việc cho quản lýGiải pháp từ SoHoaDoanhNghiep.vnBạn giao việc vào đúng ngày đó hoặc trước 2-3 ngày ở tuần sau, tháng sau Yêu cầu công ty, mỗi phòng ban có 1 mốc thời gian Bắt buộc, ngồi xem kế hoạch và trao đổi các việc trong tương lai: Tuần tới, tháng tới

Tránh tình huống tới ngày hôm đó mới trao đổi thông tin thêm, bổ sung phương án là muộn, nhiều khi trễ hạn chót.Tình huống:

Nhắc nhà cung cấp ngày 10 tháng sau phải cung cấp hàng đúng hẹn ...

thì bạn tạo việc cho nhân sự bạn ngày 9 tháng sau. Nếu quan trọng hơn thì tạo sớm hơn 1-2 ngày. Vì việc cũng dời qua đúng ngày bạn muốn (từ ngày 9 chưa xong thì sẽ dời qua ngày 10)

Xem thêm:

Khoảng thời gian "Kế hoạch" hàng tuần Giao việc vào ngày nào là hợp lý? Tại sao phải quản lý công việc hàng ngày ở mỗi người?