2min

Không mở được link nhận được qua chat, emailCó 1 vài nguyên nhân:

  1. Do bảo mật
  2. Do bạn chưa login

Trong trường hợp này bạn làm như sau:

Nhảy sai việc, nhầm item khi mở link not allowed item 123 in app/table 456