3min

Khi nào thì nên nhập người quản lý vào ô duyệt/giao?

Ngay từ ban đầu khi tạo việc cho 1 nhân sự

Bởi vì:

Quản lý của bạn chắc ngại hệ thống tạo việc báo lắt nhắt suốt ngày.

Bạn yên tâm, hệ thống tự động của SoHoaDoanhNghiep đã tự động hóa giúp bạn và quản lý của bạn.

Hệ thống tự động chỉ tạo việc "Cần kiểm tra" thông báo cho người duyệt/giao chỉ khi người thực hiện chéo cả 2 tình trạng "Việc trong ngày = Xong" và "Việc cuối cùng = Xong"Nếu không nhập người quản lý từ đầu thì sao?1/ Người quản lý, người duyệt không thể ghi nội dungvào ô "Nhận xét dành cho người duyệt/giao" khi cần bổ sung, hay góp ý.

2/ Không thay đổi kịp thời hoặc phải chat với nhau để thay đổi dẫn tới dữ liệu của việc này nằm ở nhiều nơi: Zalo, viber, chat facebook và trên hệ thống.

3/ Nếu không nhập ngay từ đầu, thì TRƯỚC khi cập nhật cả 2 tình trạng XONG thì bạn phải nhập quản lý vào. Nhiều lúc bạn sẽ quên.

3/ Ngoài ra, khi các cấp quản lý khác vào kiểm tra thì sẽ đánh giá quản lý trực tiếp của bạn không tốt. Vì danh sách quản lý việc cần duyệt của người quản lý quá ít. Hoặc quá ít nội dung ở ô "Nhận xét dành cho người duyệt/giao"