3min

Khi nào sẽ tạo item từ họp hẹn sang App công việc

Tùy theo doanh nghiệp sẽ có quy trình khác nhau, tuy nhiên có 1 số quy tắc cơ bản như sau:A. Trường hợp nhờ duyệt, nhờ xác nhận cuộc họp

Stt

Tạo item bên việc khi

Mục đích

Tiêu đề việc

1

Tình trạng Yêu cầu = Đã Chốt

Nhờ người duyệt bấm xác nhận

(Nhờ duyệt)B. Trường hợp đã chốt, hoặc đã duyệt và tạo công việc HỌP-HẹnStt

Tạo item bên việc khi

Thời gian kéo dài

Tình trạng yêu cầu

Tình trạng duyệt

Tiêu đề việc

Ghi chú

1

Họp số ít người dưới 5 ngườiChốt

--

(Hẹn-họp)2

Họp số đông trên 5 người

Dưới 1 tiếng

Chốt

--

(Hẹn-họp)3

Họp số đông trên 5 người

Trên 1 tiếng

Chốt

Duyệt

(Hẹn-họp)Lưu ý: Có thể thay đổi theo từng doanh nghiệpXem thêm Không thấy tạo việc họp hẹn bên công việc dù có trong danh sách tham gia lịch hẹn-họp Quy trình tạo lịch hẹn, họp, gặp