1min

Kéo chuột từ trên xuống danh sách thì trang bị load refresh liên tục

Tình huống: bạn xem 1 trang danh sách nhiều dòng và kéo chuột thì trang bị load liên tục.

Nguyên nhân: Chúng tôi sử dụng "Tự động load" ở các trang danh sách nên gây ra hiện tượng trên.

Thay vì mỗi người phải tự bấm nút "More" ở cuối trang.

Giải pháp: Bạn đợi 1 lúc (1-3 giây) thì trang sẽ load xong. Càng nhiều dòng/item thì trang load càng lâu

Sau đó bạn hãy di chuyển chuột

Xem thêm Tôi đang/đã cập nhật tình trạng mà nó lại load qua trang khác Kéo chuột từ trên xuống danh sách thì trang bị load refresh liên tục