13min

Icon sử dụng ở tiêu đề các bảng hàng ngày, tuần, tháng, năm và dự ánStt

Vui vẻ, cảm xúc

Đang làm

Hộp công việc

Xong (trong ngày)

Dừng, hoãn

Hủy, trùng

Chuyển đồng nghiệp

Dời ngày tự động từ hôm qua

Tổng số việc

Họp-hẹn

Nghỉ phép

IconDocument imageDocument image

Document image

Document image

Document image

Document image

Document image

Document image

Document image

Document image

Document imageHình ảnh

Ý nghĩa

Ghi chúDocument imageVui vẻ, cảm xúc , quà tặng

Sinh nhật, nhân viên tốt nhất trong tháng, thưởng, may mắn, game

Document image

Đang làm

Việc đang thực hiện ngay tại thời điểm nàyDocument imageHủy, bỏ hoặc trùng

Document imageChuyển việc cho người khác, đồng nghiệp (bàn giao hoặc phân việc)

Thêm chữ B hoặc P ở tiêu đề việcDocument imageDời ngày bằng tay (cho bản thân): dời ngày (không làm gì) hoặc làm tiếp (có làm nhưng chưa xong) Số việc đã Dời việc bằng tay tư hôm nay sang các ngày kế tiếp ở tương lai

Thêm chữ C hoặc chữ L vào tiêu đề

Document imageDời ngày kiểu tự động, hệ thống dời qua ngày hôm kế tiếp Ngược với số việc chuyển bằng tay sang các ngày kế tiếp, chỉ số này là số việc thể hiện hệ thống tự động dời việc từ hôm qua sang hôm nay. Chỉ số này nhiều có nghĩa nhân sự không tự giác chuyển việc mà hệ thống toàn làm giúp, có thể nhiều ngày liên tiếp.Nên kế hoạch công việc sẽ KHÔNG chính xác

Thêm chữ T vào tiêu đề

Document image

Dừng, tạm hoãn

Document imageĐã xong trong ngày

Tình trạng trong ngày = XongDocument imageTổng số việc trong ngày (bao gồm tất cả tình trạng)

Document imageSố việc cần làm

Bao gồm các tình trạng: - Chưa làm - Hoãn, dừngDocument imageNghỉ phép, đi trễ, về sớm

Document imageHọp hành, hoặc hẹn gặp: online hoặc offline

Bảng này là realtime cập nhật tức thời dữ liệu, thông tin

Tối đa 10 phút

Lưu ý:

Một vài ô sẽ được tô màu Đỏ/Vàng/Tím: Mô tả nhân sự ở ô đó nên được lưu ý do ở ngoài khoảng giá trị mặc định

Ví dụ:

  • Chưa cập nhật việc nhiều ngày liên tiếp nên tồn đọng nhiều : ô dời việc tự động từ hôm qua >10
  • Nhân sự quá ít việc hôm nay - Kiểm tra lúc đầu giờ (có thể do nghỉ việc hôm nay - check thêm chỗ icon nghỉ phép, và icon đang làm): ô hộp công việc <2 . Nếu chỉ số này kiểm tra lúc cuối giờ thì ít là đúng.Document imageDocument image