8min

Hệ thống quản lý công việc của SoHoaDoanhNghiep.vn khác gì hệ thống khácSo với các công cụ quản lý, phần mềm khác:Stt

Cơ chế

Hệ thống SoHoaDoanhNghiep.vn

Hệ thống khác

0

Concept Triết lý

Getting Things Done của David Allen và Daily Onepage Management

Kanban, Agile, Scrum

1

Số link dành cho 1 việc

Mỗi việc chia thành 1 hoặc nhiều ngày khác nhau do thời gian làm khác nhau - ưu tiên hàng ngày khác nhau. Mỗi việc/ ngày là 1 link => Dữ liệu từng việc ra sao tách ra và phân tích theo ngày được. Phần quản lý theo tình trạng thì sẽ giống các Hệ thống khác

Giống nhau - 1 link việc cho tất cả các ngày => Không quản lý theo ngày

2

Thời gian, hiệu quả

Đo được 1 ngày cụ thể hôm nào làm bao nhiêu phút, kết quả từng ngày ra sao. Số việc quá hạn, làm ngoài giờ/ngày và link tới việc cụ thể Rồi thống kê tự động ra tổng thể

Đo được tổng thể Không link được từng viẹc theo ngày vì theo cơ chế chỉ là 1 việc ở tất cả các ngày thực hiện

3

Khoảng thời gian kéo dài

Ví dụ: 1.8.2021 đến 30.9.2021 thì chỉ hiển thị ngày làm. Thấy việc này thực ra chỉ có làm 7 ngày rải rác mỗi ngày 1 tiếng Kết hợp check list con là vô cùng hiệu quả, rõ ràng ngày nào làm bao nhiêu mục con

Hiển thị cả 60 ngày =>

Không thấy rõ được ngày làm bao nhiêu lâu. => Nhìn vào tưởng như nhân sự làm cả 60 ngày cho việc này. Thực tế chỉ làm 7 tiếng/7 ngày/ kéo dài 60 ngày4

Check list con Mục con

Ở từng việc, từng ngày sẽ thấy được checklist con. Ngày nào thực hiện được mục check list con nào.

Thứ 2; xong mục con 1 2 3

Thứ 4: xong mục con 4 5

Khi chuyển qua ngày mới hoặc người mới, thì check list con này sẽ di chuyển theo (biết được mục con nào đã xong, chưa xong) Có thể tự động hóa check list con theo quy chuẩn và chỉnh sửa theo thực tế triển khai

Check list chung cho tất cả các ngày. Không xem được ngày nào làm check list nào

5

Hiển thị như lịch 365 ngày 52 tuần 12 tháng

1 việc khi nào, ngày nào làm mới hiển thị ngày đó. Thông tin cần thiết ngày nào thì hiển thị ngày đó. 365 ngày = 365 tờ lịch khác nhau trên di động. 52 tuần: Thống kê theo tuần/phòng ban 12 tháng: Thống kê theo tháng/nhân sự/phòng ban

Luôn luôn hiển thị ở ô "Cần làm, chưa làm"nên dễ bị rối, phân tâm

6

Lịch sử

Xem được từng ngày trong quá khứ đến tương lai: Bao nhiêu việc đã xong, chưa xong, hủy, chuyển cho người khác, link tới cụ thể từng việc. Tổng giờ làm trong và ngoài giờ từng ngày.

Xem được lịch sử theo việc, không xem được từng ngày

7

Tính công trong ngày, tuần, dự án

Phân bổ theo ngày sẽ tháy được ngày nào làm ngoài giờ, số giờ làm trong giờ hành chính và số giờ làm ngoài giờ

Khó xác định được trong giờ và ngoài giờ chi tiết từng việc/ từng ngày ra sao. Chỉ có số tổng Thường phải dùng thêm 1 công cụ tính công riêng (thì không link được tới công việc cụ thể)

8

Phân bổ Thông tin

Nhận việc ở ngày mai, tuần sau làm thì hôm nay cũng không biết => Không bị phân tâm. Vào tuần sau, tháng sau xem ngày đó là sẽ thấy việc đó. Khỏi quen, khỏi nhắc lại

Ai gởi gì là đều nhận được vào ngày hôm nay, giống email, chat. Cho dù việc cần thực hiện là tháng sau.

9

Thói quen lên kế hoạch

Thói quen lên kế hoạch cụ thể từng ngày, ở tương lai. Tăng khả năng quản lý: Vào hộp hàng ngày mọi người xem ít/nhiều việc và phân bổ

Có, nhưng không thiên về hàng ngày Quản lý khó nắm bắt tổng quan và chi tiết từng ngày của từng phòng, nhân sự

10

Theo phòng ban, theo dự án

Từng Phòng ban và dự án đang làm gì hôm nay, đã có chuẩn bị gì cho tuần sau, tháng sau Giúp trường phòng phân bổ việc tốt hơn theo ngày: Hôm nay ai nghỉ, ai họp nhiều, ai nhiều việc/ít việc

Không theo phòng ban nên quản lý từng phòng ban sẽ gặp khó khăn

11

Độ độc lập tự chủ

Tự xem hàng ngày và tự bố trí công việc Vì mọi thông tin cần làm đều dồn về riêng hàng ngày.

Nhắc nhở nhiều hơn, thông tin không thấy ở hàng ngày hoặc nhiều nơi (kế toán, họp, nghỉ...)

12

KPI

Dựa vào chỉ số hàng ngày, thống kê theo từng nhân sự/phòng ban rồi tự động lên tuần, tháng, năm Từng việc cũng có chỉ số: Đã làm bao nhiêu ngày, dời bao nhiêu lần, qua bao nhiêu người

Tùy hệ thống, nhưng KPI thường không xem được ở từng ngày riêng biệt

13

Tự động hóa theo hộp hàng ngày

Theo từng phòng ban, chức vụ, thời gian định kỳ

Có, nhưng không có hộp hàng ngày nên KHÔNG có yếu tố "ép buộc"

14

All in One

Đưa tất cả thông tin từ kế toán, họp, nghỉ, email, ...có 1 việc "đại diện" ở hộp công việc (nhờ tự động hóa)

Đa số rời rạc, không nối với công việc