3min

Giao việc vào ngày nào là hợp lý?Giao việc hợp lý?
Giao việc hợp lý?Hạn chế giao việc đồng nghiệp ngay trong ngày hôm nay, ngày mai. Chỉ ưu tiên các việc gấp, đột xuất, hoặc liên quan đến khách hàng

Tăng kỹ năng làm việc có kế hoạch, giảm việc làm đột xuất/interrupt

Đầu mỗi buổi làm việc thì có thể giao hoặc dời chuyển việc cho nhân sự khi có sự mất cân đối hay không hợp lý. Mỗi tuần nên có 1 khoảng thời gian lên kế hoạch giao việc cho đồng nghiệp, không chỉ quản lý giao nhân sự mà nhân sự cũng giao việc cho quản lý luônNgày nào nên giao việc?
Ngày nào nên giao việc?Email và chat khi gởi luôn là ngày hôm nay, ngay lúc này...dù việc có thể là tuần sau, tháng sau => Dẫn tới rối và phân tâm

Và tới tuần sau, tháng sau các bạn lại phải nhắc lại nhân sự việc đã giao vào hôm nayHệ thống SoHoaDoanhNghiep.vn hỗ trợ lên kế hoạch tốt hơn khi bạn tạo việc cho đồng nghiệp ở các ngày ở tương lai: 2-3 ngày hoặc tuần sau mà nhân sự KHÔNG bị phân tâm, Không bị quên

Bạn không cần phải nhắc lại nhân sự vì việc đó nằm trong lịch làm việc ngày hôm đó của nhân sựSao không tạo công việc, giao việc đồng nghiệp vào ngày hôm nayKhoảng thời gian "Kế hoạch" hàng tuần