3min

File Bảo mật, bí mật

KHÔNG Phải loại file nào cũng up lên chỗ ô "UPLOAD FILE"

Do cơ chế upload hiển thị cho mọi ngườiStt

Loại file KHÔNG nên up lên chỗ up file

Đề xuất

1

Lương thưởng

Share hoặc gởi qua chỗ có mật khẩu (ví dụ server, google)

2

Lợi nhuận dự án

Share hoặc gởi qua chỗ có mật khẩu (ví dụ server, google)

3

Các file ảnh hưởng đến đời tư, cá nhân

Giải pháp khác:Chỉ có người thực hiện, người yêu cầu, và người duyệt mới được thấy, download file trên hệ thống

Người ở vai trò khác không được thấy: Cũng có bất lợi.

Lưu ý phần mềm quản lý công việc KHÔNG PHẢI là nơi lý tưởng để lưu file

Lưu file lý tưởng là trên server nội bộ, hoặc các dịch vụ như google drive, dropbox, Office 365....