2min

Tại sao không lưu file quan trọng trên phần mềm quản lý công việc

Lưu ý phần mềm quản lý công việc KHÔNG PHẢI là nơi lý tưởng để lưu file

Lưu file lý tưởng là trên server nội bộ, hoặc các dịch vụ như google drive, dropbox, Office 365....

Lưu trữ file, video, tài liệu ở công cụ chuyên biệt
Lưu trữ file, video, tài liệu ở công cụ chuyên biệt

Như vậy, Câu hỏi: Tại sao không lưu trữ file lên phần mềm quản lý công việc cũng tương tự như câu hỏi Tại sao xe khách lại không chở hàng được như xe tải? Hay xe tải sao không chở khách?Truck vs Bus
Truck vs Bus

Xem thêm

Các công cụ lưu file, document và hình ảnh