2min

File upload lên việc, item, dung lượng, kích thước file

Khi upload file lên hệ thống thì lưu ý

Stt

Nội dung

Cụ thể

Đề xuất

1

Loại file

Hỗ trợ nhiều loại file hình, video, thiết kế, tài liệu, bảng tính, excel2

Kích thước file

nên dưới 10 Mb, max 20 Mb

Ưu tiên các file nhẹ dưới 2Mb

3

Lưu trữ

Nên up file lên 1 link lưu trữ online như onedrive, dropbox hoặc server rồi sau đó đưa link vào phần link hoặc phần cụ thể của công việc

Nên làm vậy để lưu trữ và tổ chức thư mục folder cho từng mục liên quan dự án, công tác tổ chức

4

Copy file

Do khi chuyển qua lại giữa nhân sự, hoặc dời ngày thì file được copy, clone nên sẽ nặng hệ thống

Về lâu dài không tốt. Chỉ nên up các file nhẹ.

Các file có kích thước lớn thì nên up lên server riêng.

Nên lưu lại các tình trạng, thông tin đa nhập trước rồi hãy UPLOAD file. Tránh trường hợp file bị lỗi thì mất luôn các thông tin, tình trạng đã nhập

Xem thêm Các công cụ lưu file, document và hình ảnh