1min

Độ trễ, tạo lịch nghỉ phép sau khi nghỉThực tế có nhiều cuộc nghỉ phép bất ngờ do nhiều yếu tố

Do đó, chúng tôi có giải pháp

Họp xong, bạn bấm yêu cầu nghỉ phép sau cũng được. Nhưng muộn nhất 60 phút khi bắt đầu nghỉ