3min

Hình ảnh Module Timeoff trên di động

Phần 1: Cách tạo một đơn xin nghỉ mớiBước 1: Đăng nhập

Bước 2: Giao diện module xin nghỉ phép, đi trễ

Updated 20 May 2021
Did this page help?
Yes
No