3min

Chuyển việc cho người khác, đồng nghiệp: Phân việc vs Bàn giao

Có các tình huống sau:Chuyển việc cho đồng nghiệp: Phân việc và bàn giaoStt

Nút

Ai chịu trách nhiệm chính ở công việc kế tiếp

Chỉ số trên tiêu đề

Ở Việc cũ

Ở việc mới

A

Phân việc

Vẫn là Bản thân

P

A1Người kế tiếp

Người thực hiện

A2Người thực hiện

Người giao/duyệt

A3Người duyệt

Người quan tâm

A4Người quan tâm

Người quan tâm

B

Bàn giao

Là Đồng nghiệp

B

B1Người kế tiếp

Người thực hiện

B2Người thực hiện

Người quan tâm

B3Người duyệt 

Người duyệt

B4Người quan tâm

Người quan tâm

Khác với email khi reply or forward thì người nhận và người gởi sẽ KHÓ xác định được ai là người chịu trách nhiệm chính. Chúng tôi áp dụng Phân việc và Bàn Giao

Giảm cãi nhau về vai trò khi bạn bấm 1 trong 2 nút này.Khi bạn bấm chuyển việc qua đồng nghiệp thì hệ thống sẽ tự động 2 bước sau: 1/ Chuyển tất cả các file, comment, nhận xét, hình ảnh qua cho việc người kế tiếp 2/ Set công việc của bạn cả 2 tình trạng TRONG NGÀY = XONG và tình trạng CUỐI = XONG.Xem thêm Chỉ số công việc