1min

Chuyển việc bằng tay và chuyển việc nhờ tự động

So sánh chuyển việc

Stt

Nội dung

Chuyển việc bằng tay

Chuyển việc tự động

1

Thao tác

Bằng tay, tự bấm

Hệ thống sẽ tự động chuyển lúc 21h đêm, 2h sáng

2

Ngày kế tiếp

Bạn tự suy nghĩ ngày kế tiếp có thể là tuần sau, tháng sau. Không nhất thiết phải là ngày mai

Hệ thống tự chuyển qua ngày mai

3

Chỉ số

Thêm L (làm tiếp) hoặc D (dời việc) hoặc H (dời về hôm nay)

T (tự động)

4

Tình trạng việc TRONG NGÀY sau khi chuyển

Theo tình trạng bạn chọn. Nếu bạn bấm xong và bạn dời thì được tính số việc đã xong trong ngày lên 1.

Có thể bị Cho về RESET, NULL. Chỉ số công việc trong ngày không được tính.

5

File, comment, nhận xét

Đều được chuyển đi đến việc mới

Đều được chuyển đi đến việc mới

6

Đánh giá nhân sự

Tốt

Chưa/không tốt

7

Chi phí

Không tốn kém

Tốn kém. Sẽ liên quan đến thưởng phạt :)

8

Lỗi phát sinh có thể có

Không

Có do thời điểm đó dời tự động rất nhiều việc cùng lúc, có thể sơ sót