5min

Checklist nhập tayCó 2 cách để bổ sung checklist bằng tay, đề xuất sử dụng cách 1Cách 1 (Đề xuất)

Bước 1: Mở 1 công việc cụ thể, sẽ mở cửa sổ nhanh

Bước 2: Ở ô checklist điền theo cú pháp: [ ] Nội dung... [ ] Nội dung 2... ...

Bước 3: Click trỏ chuột ở phần rìa "có màu xám", chú ý con trỏ chuột vẫn nằm trong cửa sổ đó => Ô checklist sẽ hiển thị để tick. hoặc nội dung sẽ "nổi lên"

Bước 4: Lưu nội dungƯu điểm cách 1: - Mở item 1 lần và tick được các ô trong checklistCách 2:

Bước 1: Mở 1 công việc cụ thể, sẽ mở cửa sổ nhanh

Bước 2: Ở ô checklist điền theo cú pháp: [ ] Nội dung... [ ] Nội dung 2... ...

Bước 3: Lưu nội dung

Bước 4: Mở lại item công việc đó và ô checklist sẽ hiển thị để tickNhược điểm cách 2: Phải mở giao diện item 2 lần làm mất thời gian của nhân sự và đôi khi "tưởng là" bị mất và không lưu đượcHình ảnh ví dụ Cách 1Document imageClick ra vùng bên cạnh, rìa để lưu lại trước
Click ra vùng bên cạnh, rìa để lưu lại trướcBấm lưu nội dung
Bấm lưu nội dungĐã bấm lưu nhưng mất nội dung đã chỉnh sửa, không cập nhật bản mới nhất

User muốn sửa ô cụ thể, ô checklist

Updated 28 Aug 2021
Did this page help?
Yes
No