19min

Checklist, biểu mẫuChecklist gồm các check box
Checklist gồm các check boxVấn đề khi KHÔNG có checklistLàm đúng việc nhưng không đúng ý

Làm đúng việc nhưng theo ý chủ quan người triển khai

Làm đúng việc nhưng không theo yêu cầu từ khách hàng/quản lý

Lợi íchRõ ràng

Nhìn chuyên nghiệp hơn

Không sót việc

Không phải nhớ

Không phải nhắc nhở

Giảm thời gian nhờ tự động hóa

Chuẩn hóa quy trình

Bảo đảm chất lượng

Cải tiến chất lượng, rút kinh nghiệm cho các lần sau

Tùy chỉnh theo thực tế (tùy hệ thống)

Checklist và Checkbox
Checklist và CheckboxPhân loại: có 3 loại[ ] Bằng tay, tự nhập

[ ] Tự động : Lấy từ kho dữ liệu và có thể trộn lại với nhau

[ ] Bán tự động: Sau khi tự động, thì bổ sung, nhập các thông tin thực tế cho việc hiện tạiYếu tố kỹ thuật nên có của checklist[ ] Có thể in đậm, in nghiên

[ ] Có màu sắc: thể hiện sự ưu tiên, độ quan trọng

[ ] Có số thứ tự

[ ] Tự động hóa từ danh sách có sẵn

[ ] Có thể chèn hyperlink

[ ] Có thể thụt vào trong (dành cho checklist cháu)

[ ] Nhiều checkbox trên 1 dòng (tiết kiệm diện tích)

[ ] Bán tự động: Chỉnh sửa theo từng việc trong thực tế

[ ] Khi dời việc ngày khác, chuyển việc cho đồng nghiệp thì vẫn giữ được checklist nào đã xong, checklist nào chưa xong để tiếp tục làm phần còn lại

[ ] Tự động Trộn nhiều checklist từ kho dữ liệu vào 1 checklist

[ ] Dạng bảng cột và hàng kèm theo checkbox trong ô của bảngỨng dụng1/ Khi đang ở giai đoạn dự kiến, lý thuyết:

Mỗi checklist sẽ là tương ứng 1 mục việc lớn.

Sau khi được duyệt, chốt thì tách mỗi checklist thành 1 việc riêng trên hệ thống.

Sau đó trong từng việc lớn đó lại có checklist con

2/ Khi thực hiện, triển khai:

Mỗi việc đều có thể có check list con được tự động hóa nếu trước đó được cập nhật trong kho dữ liệu

Sau khi add tự động thì người dùng có thể bổ sung hoặc chỉnh sửa checklist theo tình huống thực tế diễn ra.Checklist là phải được tự động hóa
Checklist là phải được tự động hóaThủ thuật

Checklist có thể có 2-3 dấu check box chứ không chỉ 1 checkbox.

[ ] A B C [ ] [ ]

Sử dụng khi trong bản nháp và cần nhiều ý kiến người duyệt - mỗi người duyệt tương ứng 1 dấu check box [ ]

Checklist mà không có TỰ ĐỘNG HÓA thì KHÔNG nên sử dụng, và nếu TỰ ĐỘNG HÓA 100% mà không sửa được ở mỗi lần triển khai thì cũng KHÔNG nên sử dụng

Mặc định là xài được tốt trên di động và máy tínhChecklist NẾU KHÔNG THỂ tô màu sắc, tô đậm, điểm nhấn quan trọng ...thì nên ghi ngắn gọn

Nếu có thể thì có check list con, check list cháu để phân cấpXem thêm Ô text, dạng văn bản

Updated 05 Oct 2021
Did this page help?
Yes
No