2min

Các trang, giao diện cứ nhảy nhảy, nháy nháy, reload1/ Nhảy qua trang khác:

Hệ thống sẽ cần nhảy khi hiểu rõ người dùng đang ở vai trò nào: Người thực hiện, người giao, đa vai trò, chung, trưởng phòng ban.

Chuyển giao diện phân quyền khác nhau giữa các vai trò: quyền sửa, quyền xem, quyền xóa, quyền nhận xét...

Đây vừa ưu điểm và cũng là nhược điểm của 1 hệ thống thông minh.

Nếu như excel chỉ có 1 giao diện chung cho tất cả các vai trò.

Hoặc phải thiết lập nhiều app khác nhau cho từng vai trò.

=> Giải pháp để khỏi nhảy sang trang khác là dùng 1 giao diện cho tất cả các vai trò (giống excel và 1 số phần mềm khác)

Một ưu điểm lớn khác là khi bạn gởi link qua cho người khác (đồng nghiệp, khách hàng) thì link tự động chuyển đổi phù hợp vai trò thay vì bạn phải tìm link cho đúng vai trò đó rồi gởi cho ngươi khác.Do tự động hóa và tự động phân cấp, phân vai trò theo từng dự án, từng phòng ban, từng việc cụ thể...nên chậm 1 xíu. Nhưng vẫn nhanh hơn so với làm bằng tay2/ Một trang nhưng tải nhiều lần:

Thay vì bấm nút xem tiếp (more) khi số lượng item, việc dài thì chúng tôi cho load tự động.

Mỗi lần load tự động sẽ nháy 1 lần.

Nếu muốn thì không cho load tự động = Không nháy nhưng người dùng phải click vào nút "More-xem tiếp"