1min

Up nhiều file, nhiều hình cùng 1 lần

Hạn chế up nhiều file 1 lúc

Nếu có thì bạn up từng hình, lên sau đó lưu rồi up tiếp.

Nếu up hình không được thì up qua bên up file

Up hình và file
Up hình và file