1min

Các công cụ lưu file, document và hình ảnhCông cụ lưu file sẽ có cấu trúc folder và file theo version 1, 2,31

Công cụ

Loại file

Tính năng

1

Microsoft office 365

Document: Docx, excel, powerpoint

Bảo mật, chia sẻ, comment, folder, chỉnh sửa file online

2

Onedrive

Cũng của Microsoft , có thể mua riêng hoặc cùng với Microsoft 3652

Dropbox, box

Cũng tương tự nhưng dung lượng nhiều hơn. Vẫn phải mua thêm Microsoft office 365 để được sử dụng document Microsoft

Lưu trữ

3

Server nội bộLưu trữ

Các dịch vụ cloud lưu trữ
Các dịch vụ cloud lưu trữ

Tại sao không lưu file quan trọng trên phần mềm quản lý công việcUpdated 19 Oct 2021
Did this page help?
Yes
No