2min

Tình trạng trong ngày vs. Tình trạng cuối, tình trạng việc

Một vài bạn thắc mắc tình trạng trong ngày khác gì tình trạng công việc cuối cùngPhân biệt

Tình trạng việc trong ngày

Tình trạng việc cuối cùng

Định nghĩa

Là các phần công việc đã hoàn thành trong từng ngày

Là tình trạng cuối cùng của một việc

Số lượng

Nhiều tình trạng cho nhiều ngày

1 tình trạng cho nhiều ngày

Thông báo cho người duyệt/giao/quản lý

Xong - Nhưng không thông báo

Xong - Sẽ tạo 1 việc tên "Thông báo" cho bên người giao/duyệtCó những việc mỗi ngày chỉ làm 10%-20% nhưng cũng là hoàn tất "Tình trạng việc trong ngày = XONG".

Sau 10 ngày thì mỗi ngày 10% sẽ thành "Tình trạng cuối = XONG"

Tình trạng TRONG NGÀY được chọn nhiều lần và có thể khác nhau mỗi ngày. Còn Tình trạng CUỐI là chỉ được chọn 1 lần tình trạng duy nhất

1 việc bao gồm nhiều việc trong ngày, từ ngày này qua các ngày khác. 1 tình trạng cuối cũng gồm nhiều tình trạng trong ngày khác nhauTránh tình trạng, xong phút cuối, tới hạn chót làm thật là nhanh cho XONG

Xong phút chót...nhưng chất lượng có bảo đảm?
Xong phút chót...nhưng chất lượng có bảo đảm?Xem thêm Tình trạng công việc hàng ngày Tình trạng công việc chung Bảng logic thường gặp