1min

Thay đổi thời gian họp và thay đổi người tham dự  • Sau khi chốt và được duyệt, muốn thay đổi nhân sự (thêm hoặc bớt) hoặc thay đổi thời gian thì bạn:

1/ Thay đổi ô thời gian bắt đầu/kết thúc

2/ Thay đổi tên người ở ô Tham dự cuộc họp

Sau đó vào nút: Action/Hành động: Bấm Thay đổi nhân sự/Thời gian

Đợi 1 lúc sau hệ thống sẽ thay đổi theo những gì bạn mới nhập ở phần lịch họp, cũng như phần công việc tương ứng của mọi người hàng ngày

Xem thêm: Thời gian họp, độ dài cuộc họp liên quan tình trạng duyệt