7min

Nghiệm thu dự án, công trìnhQuy trình nghiệm thu nội bộ

Quy trình nghiệm thu với nhà cung cấpNghiệm thu ở khách hàng: 2-3 dạng cơ bản, phụ thuộc tùy khách hàng

Nghiệm thu theo giai đoạn công trình

Nghiệm thu theo giai đoạn thanh toán

Nghiệm thu khi bàn giaoVai trò / Phân quyền:

Ai là người duyệt?

Giám đốc

Trưởng bộ phận, trưởng phòng

Quản lý trực tiếp