4min

Khi xong hôm nay thì dời việc sang sang ngày nào là hợp lý?Bạn làm việc xong hôm nay nhưng chưa hoàn toàn XONG việc (tình trạng cuối khác XONG).

Khi muốn dời ngày thì bạn sẽ bâng khuân, dời qua ngày nào là hợp lýA. Các trường hợp chủ độngStt

Loại việc

Dời ngày mới cho bản thân

1

Quan trọng

Chia nhỏ và dời ngày ngắn lại, mỗi ngày làm 1 phần

2

Quan trọng và liên quan đến nhiều người

Có thể xem xét dời hàng ngày hoặc 2 ngày. Chú ý khi chuyển qua người khác thì họ có thể trả lại để bạn sửa lại hoặc hoàn thiện

3

Không quan trọng và không liên quan nhiều người

Dời việc khoảng ngày dài hơn

4

Không quan trọng và liên quan đến nhiều người

Khoảng thời gian ngắn lại đẻ còn thời gian chuyển giao việc cho người kế tiếp

Nếu là dời qua đồng nghiệp thì nên trước, sớm hơn 1-2 ngày so với do ngày cho bản thân.B. Các trường hợp bị độngTình huống: Bạn tạo việc "Làm thẻ Bank" Ngày 12.6 lên ngân hàng mở tài khoản Bank.

Ngân hàng hẹn bạn 14 ngày nữa liên hệ lấy thẻ và hoàn thành hồ sơ Bank.

Lựa chọn A:

Bạn để việc trôi đi từ ngày 12.6 đến ngày 26.6 - Nhìn vào lịch công việc thì thấy ngày nào bạn cũng "Làm thẻ Bank"

Và việc có chỉ số dời việc là 14T

=> Đây là sai thông dụng, kiểu lên việc để báo cáo.

Lựa chọn B:

Sau khi bạn đi ngân hàng về, bạn di chuyển việc hôm nay qua ngày mới là ngày 24, 25.6 với "+Việc" = Liên hệ, và nút "Next action = Làm tiếp"

Và như vậy công việc làm thẻ ngân hàng chỉ xuất hiện 2-3 ngày trong LỊCH CÔNG VIỆC của bạn.

Chỉ số dời việc là 2TQuản lý dễ dàng đánh giá nhân sự A hay B tốt hơn?Từ khóa: Chuyển ngày, dời ngày, làm tiếp