1min

Error: invalid request for allow...in ctx screen

Có thể có 2 nguyên nhân:1/ Trang này đang load đổi sang vai trò khác

Trong lúc load thì bạn đã nhập dữ liệu vào

Đề xuất: Đợi trang load xong rồi bạn hãy nhập vào2/ Do bạn để 1 trang web quá lâu mà không tương tác.

Hoặc bạn đang chỉnh sửa, đang nhập nội dung mà ...cũng để lâu quá.

Đề xuất:

Trước khi gõ nội dung hay nhập thì bạn bấm REFRESH hay F5Lỗi trong banner đỏ: invalid request for allow
Lỗi trong banner đỏ: invalid request for allow3/ Khi vào danh sách và chuyển sang danh sách riêng phòng ban của bạn: có thể bị lỗi này.

Refresh F5 lại