2min

Các kiểu Nhập người giao việc/người duyệt

Có các kiểu nhập người giao, người duyệtChọn/vai trò

Người giao việc/ người duyệt

Ghi chú

1

Cũng là Người thực hiện

KHÔNG nên, tương đương để trống ô người giao việc

2

Để trống

Mặc định thì đây cũng là người thực hiện và vai trò này chính là Đa vai trò (vừa là người thực hiện vừa là người giao việc)

3

Là bạn

Ở Giao diện tạo việc cho đồng nghiệp thì mặc định bạn ở vai trò người giao/duyệt

4

Người giao là đồng nghiệp A, còn đồng nghiệp B là người thực hiện Bạn ở vai trò trung gian, hoặc là người tạo giúp.

Bạn không là người thực hiện, cũng không phải người duyệt Bạn chỉ là người tạo việc thôi: Tổng đài hoặc tạo giúp trong cuôc họp Trong nhiều trường hợp, bạn không cần phải đóng vai trò thực hiện, hay duyệt/giao.

Chỉ là người nhận thông tin và tạo việc cho mọi người.

Hoặc bạn tạm đóng vai trò chỉ là trung gian tức thời Có thể bạn add mình vào chỗ ô Quan tâmHướng phát triển thêm: Người liên quan là khách hàng cụ thể nào, nhà cung cấp cụ thể nào. Sẽ giúp việc thống kê theo dự án, khách hàng, nhà cung cấp tốt hơn

Xem thêm Tại sao hộp công việc tôi nhiều việc quá? Tôi là người trung gian, tạo việc giúp, tổng đài