2min

Việc họp GIỐNG NHAU xuất hiện ở nhiều ngày, nhiều lần trong hộp công việc: 2 lầnGiải thích:

Đối với lịch họp xuất hiện 2 lần item giống nhau ở hộp công việc

là do người yêu cầu được nhập 2 lần ở ô Người yêu cầu và ô Người tham gia.Mặc định là người yêu cầu chỉ cần nhập 1 lần.

Nhập vào 2 lần sẽ tạo ra 2 item của người yêu cầu/tham giaTrùng 2 lần do người yêu cầu ở trong danh sách người tham gia
Trùng 2 lần do người yêu cầu ở trong danh sách người tham gia