2min

Thời lượng họp, thời gian kéo dài cuộc họp trên lý thuyết và thực tế

Câu này rất quan trọng và công bằng đối với mọi người.Thời gian họp là khác nhau ở mỗi người
Thời gian họp là khác nhau ở mỗi ngườiCùng 1 cuộc họp dự kiến 2 tiếng nhưng trong thực tế có người vào họp 15 phút thôi còn có người kéo dài tới 3 tiếng.

Khác nhau do tình huống thực tếGiải pháp

Trong việc hàng ngày có item lịch họp đó.

Khi vào họp thì từng người sẽ bấm "ĐANG LÀM" ở buổi họp

=> Sau khi họp, bấm "XONG" thì người đừng sớm hay trễ đều đúng thời lượng riêng của từng người.

Còn dự kiến ban đầu lịch họp 2 tiếng là ghi chung, kiểu kế hoạch.

Trường hợp này sẽ giúp mọi người phân biệt được tại sao có người làm ít việc, có người nên nhiều việc hơn.

Vì thời gian họp của mỗi người khác nhau

Ngoài ra cũng giúp tối ưu, và giảm thời gian họp sao cho hiệu quả.

Updated 24 Aug 2021
Did this page help?
Yes
No