11min

Tạo Kiểu Super Video

Hướng dẫn tạo video cực nhanh chóng
Hướng dẫn tạo video cực nhanh chóng

Lợi ích

Rất nhanh chóng nhờ sử dụng trí tuệ nhân tạo Ai và kết nối nhiều nền tảng với nhau

Không cần có kỹ thuật video

Tự động tạo ( video/clip), (giọng nói), (phụ đề) và ghép lại với nhau.

Trong cùng 1 nền tảng quản lý công việc, kế toán, tài chính

Phân quyền cho nhiều nhân sự ở từng giai đoạn khác nhau

Sử dụng công thức như sau ở mỗi dòng:

Trong đó Link thì có thể dạng hình ảnh hoặc video (dưới 1 phút)

  • Đối với hình ảnh: đuôi file là png hoặc jpg
  • Đối với video clip: đuôi file là mp4

Ví dụ nhập như sau:

Ví dụ

Trường nhập Nội dung Video

Đúng/Sai

Kết quả

1

Trái tim && Không ngủ yên && https://link_hinhanh_1.png Bài ca && tình yêu && https://link_hinhanh_2.jpg

Đúng

1 video có 2 cảnh Mỗi cảnh dựa vào 1 hình

2

Trái tim && Không ngủ yên && https://link_hinhanh_1.png Bài ca && tình yêu && https://link_video_1.mp4

Đúng

1 video có 2 cảnh. Một cảnh là dựa vào hình. Một cảnh là dựa vào video_1

3

Trái tim && Không ngủ yên && https://link_hinhanh_1.jepg Bài ca && tình yêu && https://link_hinhanh_2.jpg

Lỗi

Do sử dụng link hình là jepg - không được hỗ trợ

4

Trái tim && Không ngủ yên && https://link_hinhanh_1.png Bài ca && tình yêu && https://link_hinhanh_2.jpg

Lỗi

Do không xuống hàng. Phải tách từng dòng

5

Trái tim & Không ngủ yên && https://link_hinhanh_1.png Bài ca && tình yêu && https://link_hinhanh_2.jpg

Lỗi

Do chỉ có 1 dấu &. Phải có đủ 2 dấu &&

6

Trái tim && Không ngủ yên && https://link_hinhanh_1.png Bài ca && tình yêu && https://link_video_1.gif

Lỗi

Do đuôi file gif không được hỗ trợ. Clip, video sử dụng mp4

7

Trái tim && Không ngủ yên && https://link_hinhanh_1.png Bài ca && tình yêu && https://link_hinhanh_2.jpg

Lỗi

Do có hyperlink trong trường. Khi nhập phải xóa hyperlink, chỉ còn chữ, text thôi

Không được có HYPERLINK trong trường nhập nội dung video

Các trường thông tin khác cần nhập:

Stt

Tên trường

Dạng bắt buộc/tùy chọn

1

Kịch bản voice

Bắt buộc

2

Trường chọn logo

Tùy chọn

3

Trường dự án

Tùy chọnBấm nút tạo video kiểu super

Bấm trường có tên Tạo voice, phụ đề và video cùng lúc = "Tạo All kiểu super video"

Lưu ý có thể đợi từ 2-10 phút và xem thông tin video đã tạo ở trường "Thông tin chung"Updated 23 May 2022
Did this page help?
Yes
No