2min

Tạo group các icon trên di động

Tương tự như google group, bạn có tạo 1 nhóm các shortcut nhanh ngay trên giao diện di động.Document imageVí dụ:

  • icon link tới trang tạo việc
  • icon link tới trang báo cáo
  • icon link tới trang helpdeskUpdated 16 Feb 2022
Did this page help?
Yes
No