3min

Lỗi thường gặp khi login

Khi bạn truy cập và bị báo lỗi có thể do các nguyên nhân sau đây:Sai link truy cập
Sai link truy cập

Thử truy cập và không có gõ chữ www vào

B. Sai mật khẩu, username.

Có thể bạn đã đổi mật khẩu mới nhưng vẫn dùng mật khẩu cũ.

Chú ý: các ký tự đầu tiên dễ bị viết hoa (tùy máy, tùy trình duyệt)

Sai mật khẩu
Sai mật khẩuLưu ý: ưu tiên sử dụng trình duyệt Google Chrome

Vui lòng liên hệ quản trị viên để hỗ trợ các bạn