0min

Lên lộ trình chính xác?

Muốn lên lộ trình chính xác thì cần nghiên cứu, khảo sát thật kỹ và lên kế hoạch chi tiết. Như vậy sẽ tốn thêm khoảng chi phí cao và thời gian lâu hơn.

Tuy nhiên thậm chí là như vậy nhưng khi triển khai cũng sẽ có nhiều thay đổi. Đặc biệt ở giai đoạn đầu.

Đề xuất: Làm khoảng 3 tháng sẽ xem và thay đổi lộ trình nếu cần thiết