7min

Khoảng thời gian "Kế hoạch" hàng tuần

Nên có KHOẢNG THỜI GIAN cố định hàng tuần lên việc tuần sau, kế hoạch cho bản thân, phòng ban và tổ chức

Ví dụ: 14-16h chiều thứ 5 hàng tuần là mỗi nhân sự tự xem và cập nhật, lên kế hoạch Sáng Thứ 6, cấp quản lý sẽ xem, duyệt, bổ sung

Thời gian lên kế hoạch hàng tuần?
Thời gian lên kế hoạch hàng tuần?

Stt

Xem và cập nhật công việc

Cụ thể và hành động

Thời lượng

Số tuần/1 lần

1

Cập nhật việc tuần này

Xem ở Danh mục "Việc tuần này của tôi" Cập nhật tình trạng, dời ngày hoặc chuyển việc

15 phút

1

2

Việc tôi gần hết hạn

Xem ở Danh mục "Việc gần hết hạn của tôi" Cập nhật tình trạng, dời ngày hoặc chuyển việc

05 phút

1

3

Việc tôi đã hết hạn

Xem ở Danh mục "Việc đã hết hạn của tôi" Cập nhật tình trạng, dời ngày hoặc chuyển việc

05 phút

1

4

Kế hoạch tuần sau

Xem ở Danh mục "việc tuần sau của tôi", Có ai giao việc cho mình không và trao đổi trước

05 phút

1

5

Kế hoạch tháng này

Xem ở Danh mục "việc tháng này của tôi", Có ai giao việc cho mình không và trao đổi trước

10 phút

2

6

Kế hoạch tháng sau

Xem ở Danh mục "việc tháng sau của tôi", Có ai giao việc cho mình không và trao đổi trước

05 phút

2

7

Việc tôi đang quan tâm

Xem Danh mục việc "Tôi quan tâm" Comment, hoặc nhắc nhở người thực hiện

05 phút

2

8

Việc tôi ở vai trò duyệt, kiểm tra

Xem Danh mục việc "Tôi cần duyệt" Duyệt hoặc ghi nhận xét

10 phút

1

9

Việc tôi ở vai trò trung gian/truyền tin

Xem Danh mục việc "Tôi ở vai trò trung gian" Tạo ra cho người khác thực hiện và người khác giám sát/quản lý/duyệt

05 phút

3

10

Việc tôi đã tạo

Là các việc tôi đã tạo cho tôi, hoặc cho người khác

05 phút

2

11

Việc quan trọng

Danh mục việc "Việc Quan trọng"

10 phút

1

12

Việc ở các dự án tôi tham gia

Đã bao gồm thông tin ở các mục trên nhưng bố cục cho từng dự án

15 phút

1

13

Lịch họp Tuần tới, tháng tới của tôi và phòng ban, mọi người

Xem Danh mục "Lịch họp Tuần tới, tháng tới của tôi", "Lịch họp Tuần tới, tháng tới của phòng ban". Cập nhật hoặc bổ sung, tạo mới

10 phút

1

14

Lịch nghỉ phép Tuần tới, tháng tới của tôi và phòng ban, mọi người

Xem Danh mục "Lịch nghỉ phép Tuần tới, tháng tới của tôi", "Lịch nghỉ phép Tuần tới, tháng tới của phòng ban". Cập nhật hoặc bổ sung, tạo mới

05 phút

2

Lưu ý: Dữ liệu, thông tin ở tất cả Dự án và hàng ngày, tuần, tháng, năm ở phòng ban và từng nhân sự là DUY NHẤT nhưng thể hiện ở nhiều view khác nhau, được lọc sẵn giúp tiện lợi

Cập nhật ở đâu cũng giống nhau.Nếu đã có mốc giờ cố định, thì hệ thống TỰ ĐỘNG sẽ tạo việc cho nhân sự với tiêu đề " Cập nhật việc tuần tới" vào "14h thứ 5 hàng tuần"

Kèm theo checklist con chi tiết các hạng mục cần kiểm tra (như bảng trên)Sau khi nhân sự cập nhật việc tuần tới thì cấp quản lý sẽ vào xem và duyệt hàng loạt: Lịch nghỉ, họp và phân bổ các đầu việc giữa các nhân sự

Đây là khó khăn khi cả tổ chức muốn xây dựng 1 thói quen hàng tuần.

Hãy bắt đầu từng bước nhỏ.Giao việc vào ngày nào là hợp lý? Sao không tạo công việc, giao việc đồng nghiệp vào ngày hôm nay