7min

Giới thiệu chung

A. Nền tảng

Công nghệ, nền tảng của USA 100%B. Lịch sử sử dụng

Đều được lưu lại trên đám mây

Trừ khi bị xóa hẳnC. Phân quyền:

  • Theo vai trò
  • Phòng ban
  • Chức năngD. Thiết bị sử dụng

  1. ios
  2. android
  3. Website

Đều cùng 1 giao diệnUpdated 24 Aug 2021
Did this page help?
Yes
No