3min

GanttchartA/ Lý thuyết

Mô phỏng lý thuyết
Mô phỏng lý thuyết

Thực tế 1 việc thường KHÔNG chạy liền mạch như vậy mà sẽ pause, stop 1 vài ngày/tuần rồi mới tiếp tục làm tiếpB/ Thực tế

Thực tế như các ô khoanh vùng màu đỏ
Thực tế như các ô khoanh vùng màu đỏMốt việc thường sẽ phải làm sửa, version 1, version 2, ...đợi duyệt, chờ phản hồi...nên KHÔNG thể kéo dài liên tục mà phải NGẮT QUÃNG