4min

Dữ liệu cá nhân

Bước 1: Vào giao diện chínhBước 2: Kiểm tra thông tin có trước đó chưaBước 3: Tạo thông tin cá nhân mới

Lưu ý: Search thông tin đó đã có chưa, tránh trùng lặp trong dữ liệu