6min

Đã bấm lưu nhưng mất nội dung đã chỉnh sửa, không cập nhật bản mới nhất

Tình huống

Bạn chỉnh sửa nội dung xong, bấm lưu nhưng lại không có thông tin mới chỉnh sửa, không lưu lại bản mới hoặc trống trơn.Tất cả mọi thứ KHÔNG lưu lại sẽ bị mất
Tất cả mọi thứ KHÔNG lưu lại sẽ bị mấtNguyên nhân

Đây là vấn đề chung khi sử dụng chỉnh sửa online, ở tất cả phần mềm trên đám mây cloud, kể cả facebook, google, apple đều có khả năng xảy ra.Stt

Các nguyên nhân có thể

Cụ thể

0

Internet lỗi, chập chờn

Đứt cáp, bị chiếm sóng, nhiều người xài...

1

Do server lúc đó chập chờn

Có thể do lúc đó hệ thống lỗi hoặc đang cập nhật

2

Bạn đang truy cập cùng 1 tài khoản vào nhiều máy

Một số hệ thống sẽ ngăn KHÔNG cho phép truy cập kiểu này vì quản lý không nổi và vấn đề bảo mật.

3

Bạn đang mở cùng 1 trang mà ở nhiều trình duyệt

Lưu nhiều trang nên có thể lỗi

4

Bạn mở 1 trang nội dung nhưng ở nhiều tab khác nhau

Lưu ở nhiều tab nên có thể lỗi

5

Bạn đã dời việc nhưng lại vào link cũ ghi thông tin lưu ở việc cũ

Rồi tìm thông tin ở việc mới không có :( Việc có nhiều ngày thì làm sao biết được đâu là ngày cuối cùng hay ngày đầu tiên?

5

2 tài khoản khác nhau đang sửa và lưu cùng 1 trang

Ví dụ người thực hiện A đang sửa checklist "XYZ"thì người duyệt B cũng sửa checklist "XYZ". 2 người cùng sửa 1 lúc và sau đó cùng bấm lưu.

6

Bấm nút xác nhận chỗ comment thay vì phải bấm lưu nội dung

Do thao tác

7

Click vào rìa khung trước khi bấm lưu

Checklist bằng tay

Hệ thống khi lưu sẽ lưu lại thông tin ở trang giao diện/tab mà bạn click lưu lần cuối cùng. Trong khi có thể là bản hoàn thiện của bạn lại đang ở tab trình duyệt khác.

"Có thể" phục hồi bản trước đó nếu bạn đã lưu.Bạn đã chuyển việc cũ sang việc MỚI rồi, sau đó bạn lại vào việc cũ nhập dữ liệu => Như vậy thông tin đó ở việc MỚI sẽ KHÔNG có

Lưu ý: Nhập thông tin trước khi chuyển việc. Hoặc sau khi chuyển thì PHẢI nhập vào việc MỚI Xem hướng dẫn: Phát hiện việc nào là mới nhất.Đề xuất: Áp dụng chung cho tất cả phần mềm xài online, trên đám mây

Tự bảo vệ mình, có các giải pháp sau 1/ Viết 1 lúc rồi bấm lưu từng đoạn (ĐỪNG viết quá DÀI rồi mới lưu). 2/ Copy và đưa dán nội dung xuống comment. Bấm xác nhận lần nữa. Như vậy nội dung có thể xuất hiện cả 2 nơi. :) 3/ Hoặc ghi ở máy tính của bạn, google của bạn...xong rồi copy đưa vào hệ thống sau.

Đề xuất là hướng số 1 và 2. Đây là backup và cũng là phương án hoàn hảo nhất :)Xem thêm: Mở cùng 1 trang mà nhiều tab, giống nhau Checklist bằng tay