8min

Chỉnh nghỉ phép - Timeoff Admin

Vào trang web dành cho admin, nhập mật khẩu user và password dành cho admin.

Tùy theo từng công ty quy định thì có các item khác nhau: Thời gian, độ ưu đãi

Chọn Module chỉnh sửa nghỉ phép - Timeoff setting

Danh sách chế độTạo chế độ mới, item mớiChỉnh sửa vai trò, thời gian nghỉ phépÁp dụng cho nhân sự, quản lýNhập user, nhân sự vào trường "Áp dụng cho nhân sự"

Ví dụ item Quản lý cấp cao/trung thì add quản lý cao/trung , item giám đốc thì add giám đốc, item nhân sự, trưởng nhóm...

Và chỉnh sửa thời gian, quy định ở từng item đó.

Quan trọng: 1 nhân sự, 1 user chỉ được add vào 1 item chế độ. 1 user không thể có mặt ở cả 2 chế độ quy định, sẽ dẫn tới trùng lặp và thuật toán sai.

Bấm Nút "Action = Apply" khi có thay đổi ở trường vai trò

Document image