2min

Cấu trúc và bố cục các ô trong trang hàng ngàyStt

Ô - trường

Tình trạng trong ngày

Tình trạng cuối

Ghi chú

1

Đang làm

Đang làm

2

Cần làm

Chưa set, Hoãn-Tạm dừng.

Ô này sẽ dời tự động sang ngày mai Nếu trống sẽ hiển thị ZERO INBOX

3

Hoãn - Tạm dừng

HoãnHoãn sẽ xuất hiện ở 2 nơi là Ô hoãn và Ô cần làm (trừ khi "Hoãn vô điều kiện")

4

Hủy

Hủy

Hủy5

Họp

Ô lịch họp hôm nay

6

Lịch nghỉ

Lịch nghỉ hôm nay

7

Thu chi

Thu chi hôm nay

8

Tạo động lực

Tạo động lực, tăng cảm xúc Chúc mừng sinh nhật, vinh danh nhân sự tốt trong tháng, thông báo tin tốt: trung dự án, thắng thầu...

9

Email

Tích hợp email (tùy doanh nghiệp)

10

Link nhanh

Tổng hợp link nhanhViệc Tình Trạng Trong Ngày = "Hoãn" (và Tình Trạng Cuối khác"Hoãn") thì việc này sẽ xuất hiện cả 2 ô là Hoãn và ô Cần làm. Tình trạng trong ngày = "Hoãn" và Tình Trạng Cuối ="Hoãn" thì đây là trường hợp đặc biệt "Hoãn vô thời hạn"

Nếu là "Hoãn vô thời hạn" thì không xuất hiện ở ô "Cần Làm"

Chú ý trang hàng tuần, hàng tháng, năm sẽ tương tự nhưng tình trạng cuối được ưu tiên hơn

Xem thêm Bảng logic thường gặp

Updated 11 Aug 2021
Did this page help?
Yes
No